Рубин Земон:„Јаничарскиот синдром“, за жал е длабоко вкоренат кај балканските народи

„Јаничарскиот синдром“, за жал е длабоко вкоренат кај балканските народи. Тоа значи дека тие односно нивните предци кои се „натурализирале“, сакаат постојано да докажуваат дека се поголеми националисти од „матичните“.

Па така еден Арнаутовиќ (Арнаут на турски Албанец), сака да биде најголем Србин, еден Каракачанов (Каракачани- етничка заедница слична на Власите) сака да биде најголем Бугарин итн., односно сакаат да покажат дека се „поголеми католици од Папата“.

Е од таквите, низ историјата Балканот видел најголеми зулуми врз недолжното и мирно население..

П.С. На сликата Марко Арнаутовиќ, го прославува постигнатиот гол, бранејќи ги боите на Австрија, при тоа пцуејќи го и провицирајќи го Албанецот Езџан Алиоски.
На потег е УЕФА….

Фб.Рубин Земон