opstina ohrid

Општина Охрид: Упатуваме апел до јавноста, до родителите, раководниот и наставниот кадар да постапуваат достоинствено и да не ги злоупотребуваат темите за мултиетнички соживот во негативна конотација

Во врска со наводите изнесени во јавноста дека има етничка селекција на ученици при уписите на првачиња во ООУ „Братство Единство“ и останатите основни училишта на територијата на општината, општина Охрид ја информира јавноста дека врз основа на член 63 од Законот за основно образование („Сл.весник на РСМ “ 161/19), член 36 од Законот за локална самоуправа(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на 29.05.2020 година има донесено одлука за утврдување на реоните од кои се запишуваат учениците во основните училишта во општина Охрид, се вели во соопштението од Одделение за односи со јавност при Општина Охрид. 

Во продолжение на истото од Општина Охрид додаваат:

Оваа одлука беше донесена врз основа на воочените недостатоци во делот на опфатот на реонот од училиштата и улиците во Одлуката за мрежата на основните училишта во општина Охрид од 11.05.1990 година (Службен гласник под бр.3 бр. 08 – 5953 донесена од Собранието на општина Охрид). Со новодонесената одлука за реонизација се направи соодветна измена и дополнување со што се овозможи упис на ученици во прво одделение во основните училишта на територијата на општина Охрид, согласно закон.

Училишната мрежа на основното образование на подрачјето на општина Охрид ја сочинуваат 8 општински основни училишта во кои наставата се изведува на Македонски јазик. Припадниците на заедниците кои следат настава на Албански и Турски јазик, се запишуваат во училиштето ООУ „Братство Единство“, освен оние ученици кои сами ќе изразат желба да одат во друго училиште.

Ова основно училиште отсекогаш било вистински пример за соживот, меѓусебно почитување и толеранција и повеќе од седум децении функционира врз принципите на мултикултурализмот како основна вредност за заедништвото во едно општество. Ова го потврдуваат генерациите успешни и реализирани ученици од сите етнички заедници, голем број признанија и награди, како и успешната имплементација на меѓународни проекти за интеграција во образованието.

Упатуваме апел до јавноста, до родителите, раководниот и наставниот кадар да постапуваат достоинствено и да не ги злоупотребуваат темите за мултиетнички соживот во негативна конотација, преку која се создава погрешна слика и се остава лош впечаток за мултиетничкото живеење во нашиот град.

Исто така, упатуваме апел до родителите да ја почитуваат одлуката за реонизација на основни училишта во Охрид, да ги запишуваат учениците во ренското училиште и без објективни причини да не бараат потврди за промена на реонското училиште.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *