СДММ Охрид избира ново раководство

Општинска Маладинска организација на СДСМ Охрид во моментов заседава онлајн.

Најпрво се направило проверка на присуството на членовите, а дигитално е присутен и Претседателот Лазе Танески како и Ристе Булоски.
Марко Михаилоски претседател на младите ма СДСМ од Скопје го отворил состанокот и одржал поздравен мотивациски говор,

Како што се очекуваше на состанокот се формализира изборот на Бојан Михајловски за Претседател на организацијата на младите во СДСМ Охрид.

Во моментов продолжува состанокот со избор на нов Извршен одбор на организацијата на младите, а се прави и избор на нови делегати.

Договорено е на наредниот состанок да се избере Христијан Мујоски за секретар на младинската организација.

ОХРИД ВЕСТ на 25 Декември 2020 – објави дека Бојан Михајлоски ја има подршката од претседателот Лазе Танески и советникот Ристе Булоски. на следниот линк е целата наша Анализа oбјавена на 25.12.2020