Наместете ги часовниците: Зимското сметање на времето почнува вечерва

Зимското сметање на времето ќе почне во вечерва – недела, на 25 октомври во 3 часот наутро, со тоа што часовникот ќе се помести еден час наназад на 2часот.

Летното сметање ќе заврши на 28 март во 2 часот, со поместување на стрелките еден час нанапред.